14 Gru

MŪSŲ GIMNAZISTAI IR MOKYTOJAI DALYVAUS NAUJAME PROJEKTE „SOCIFACTION SOCIALINIO VERSLO REGIONUOSE SKATINIMAS“

2016 m. gruodžio 12 d. buvo paskelbti atrankos rezultatai apie mokyklų dalyvavimą projekte „SOCIFACTION socialinio verslo regionuose skatinimas“. Tarp 10 atrinktų mokyklų – ir mūsų gimnazija.
Projekto tikslas – kurti palankią aplinką socialinio verslo sklaidai ir įsitvirtinimui regionuose, kaip pagrindines priemones naudojant ekspertinę paramą naujoms iniciatyvoms, stiprinant dialogą politiniu lygmeniu, didinant koncepcijos žinomumą visuomenėje ir integruojant socialinio verslo mokymą į formaliojo švietimo sistemą.
Šio projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Veronika Voitekian, o vykdytoja – informacinių technologijų ir ekonomikos mokytoja metodininkė Julija Lipunova.