13 Sau

GIMNAZIJA – BAZINĖ MOKYKLA

Norintys laikyti brandos egzaminus bazinėje mokykloje paduoda prašymus ir pateikia reikalingus dokumentus gimnazijos raštinės vedėjai iki 2017-02-27 Inai Fominai (gimnazijos II aukštas).
Klientus konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Veronika Voitekian.
Pasiteiravimui: Tel. (8  386)  71882, mob. +37061470544, el. p. ina.loseva@sugardas.lt.