24 Sau

ŠIANDIEN GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE SKAMBĖJO LIETUVIŠKAS ŽODIS

Šiandien mūsų gimnazijoje šventė – meninio skaitymo konkursas. 1-4g klasių mokiniai deklamavo eiles valstybine kalba. Geriausieji skaitovai: 4dg klasės mokinys Aleksejus Saržan -I vieta, 3dg klasės mokinė Jekaterina Sergejeva ir 1ag klasės mokinys Jaroslavas Girdvainis -II vieta,  1bg klasės mokinė Uljana Tomm -III vieta.
Sveikiname prizininkus bei juos paruošusias mokytojas: J.Žemaitienę, J.Deksnienę, Z.Sakalauskaitę ir E.Kuciną.
Linkime visiems tolimesnės sėkmės miesto meninio skaitymo konkurse.