3 Rgs

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visai gimnazijos bendruomenei: mokiniams, klasių auklėtojams, dalykų mokytojams, mokinių tėveliams, kitiems darbuotojams, padėjusiems organizuoti „Žinių festivalį“ ir dalyvavusiems renginyje. Ačiū, kad Rugsėjo 1 d. buvome kartu!

Administracija