25 Kov

DĖL NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO

Karantino metu nuo 2020-03-30 gimnazijoje organizuojamas nuotolinis mokymas.
Priimti susitarimai dėl nuotolinio mokymosi išdėstyti Visagino „Atgimimo“ gimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo karantino metu apraše.
Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuos skaitmeninių technologijų administratorius. Dėl techninės pagalbos kreiptis tel. 8 611 18752 arba el. p. atgimimo3@gmail.com
Konsultacijas kitais klausimais teikia klasių auklėtojai ir gimnazijos administracija tel. 8
(386) 7188
___________________________________________________________________________