3abc gimnazinių klasių MOKINIŲ TVARKARAŠTIS

3abcg
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Fizika A 31
Verslas, vadyba  44
Tinklinis
Matematika  A 40
B  41
Lietuvių k. A 24, 53

B 37

Lietuvių k. A 24, 53

B 37

Lietuvių k. A 24, 53

B 37

2 Matematika A  40
II užs. k. (prancūzų) 23
Anglų k. B2  36, 43    B1 43

Vokiečių k. 23

Gimtoji kalba A 51

B 46

Lietuvių k. A 24, 53

B 37

Anglų k. B2  36, 43    B1 43

Vokiečių k. 23

3 Biologija A 34, B 22
Fizika AB  31
Lietuvių k. A 24, 53

Dailė A 27

Inf. t. A (progr.) 44, 48

Etika 27 (2 gr.)

Fizika AB  31

Chemija  AB 21

Matematika  A 40

B  41

4 Geografija AB  32
Istorija AB  33
Lietuvių k. A 24, 53

B 37

Istorija A  33
Tinklinis

Tenisas

Gimtoji kalba A 51

B 46

Matematika  mod.
40, 41

Tenisas

5 Lietuvių kalba A 24, 53

B 37

Gimtoji kalba A 51

B 46

Matematika  A 40

B  41

Geografija AB  32

Istorija AB  33

Inf. t. A (el. leidyba) 48
Verslas, vadyba  44

Tinklinis

6 Gimtoji kalba A 51
B 46
Inf. t. A (progr.) 44, 48

Verslas, vadyba 50

Biologija A 34, B 22 Anglų k.taikomoji gr. 36, 43 Geografija A 32

Bendroji kūno kultūra

7 Gimtoji kalba A 51
Lietuvių k. modulis  37
Chemija  AB 21
Nac. saug. ir krašto gynyba 11
Ekonomika 48
Anglų k. B2  36, 43    B1 43

Vokiečių k. 23

Tikyba 35
Inform. t. modulis 44, 48
Muzika 7

Dailė AB  45

Verslas, vadyba  44

Psichologija 36

8 Inf. t. A (el. leidyba) 48
Inform. techn. B 44
Etika 27 (1gr.)
Biologija A 34

II užs. k. (vok.) 23

Braižyba 45
II užs. k. (prancūzų) 23
Chemija A  21

Bendroji kūno kultūra

II užs. k. (vok.) 23

Muzika 7

Dailė AB  45

Verslas, vadyba  44

← Grįžti