4abcd gimnazinių klasių MOKINIŲ TVARKARAŠTIS

4abcg
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Fizika AB  47

Chemija AB  21

Nac. saug. ir krašto gynyba 11

Inform. t. A (progr.) 48

Tinklinis
Biologija A 34

Matematika B 41 Inform. t.(El. l.+D.b) 48

Istorija (1gr.) 33

 

Inform. t. A (progr.) 44, 48

Bendroji kūno kultūra
Etika 27  (1gr.)

Matematika A 40, 41
2 Biologija A 34, B 22

II užs. k. (prancūzų) 23

Geografija A 32

Inform. t. A (progr.) 44

Verslas, vad. 48

Inform. t. modulis 44
Inform. techn. B 44

Chemija A 21

Verslas, vadyba 48

Vokiečių k. 23

Bendroji kūno kultūra

Matematika A 40, 41

 

Gimtoji kalba AB – 46

B -51

Matematika B – 41

Fizika A  47

Vokiečių k. 23

3 Lietuvių kalba A 24, 29, 53

B  25

Anglų k. B2  36, 43    B1 43 Gimtoji kalba AB 46

B 51

Lietuvių kalba A 24, 29, 53

B 25

 

Lietuvių kalba A 24, 29, 53

B 25

4 Lietuvių kalba A 24, 29, 53

 

Matematika A- 40, 41

Automobilio priež. 4

Lietuvių kalba A 24, 29, 53

B 25

 

Anglų k. B2 20, 36

B1 43

 

Lietuvių kalba A 24, 29, 53

B 25

5 Matematika A 40, 41

Inform. t. (El. leid.) 48

 

Fizika AB 47

Chemija AB 21

Verslas, vadyba 48

Anglų k. taikomoji gr. 20, 36

Dailė A 45

Matematika A 40, 41

Inform. t (El. l.) 48

Geografija AB 32

Istorija AB (2gr.) 33

 

6 Matematika B  41 Inform. t. (El. l.+D.b)48

Istorija (1gr.) 33

Gimtoji kalba AB 46

B 51

Anglų k. B2 20, 36

B1 43

Matemat. mod. 40,41

 

Gimtoji kalba AB – 46

B -51

7 Muzika 7

Dailė AB 45

Verslas, vadyba 50

Automobilio priež. 4

Gimtoji kalba A 46

Istorija AB (2gr.) 33

Geografija AB   32

Fizika A 47

Biologija A 34

Vokiečių k. 23

Tinklinis

Etika (2 gr.) 27

Tikyba 35

Istorija A 33

Ekonomika 48

Psichologija 36

8 Muzika 7

Dailė AB 45

Verslas, vadyba 50

Automobilio priež. 4

Inform. t. modulis 48
Tenisas

II užs. k.(vok.) 23

 

Lietuvių k. modulis 29, 53

Braižyba 45

II užs. k. (prancūzų) 23

Biologija B 22

II užs. k. (vok.) 23

Tenisas

← Grįžti