Korupcijos prevencija

Paskutinis atnaujinimas 2018-10-08

Visagino „Atgimimo“ gimnazija kovai su korupcija vadovaujasi korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 Nr.57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa (Žin., 2002  Nr.10-355; 2009 Nr.60-2346), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2015 m. kovo 10 d.  Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos respublikos nacionalinės kovos  su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Visagino  savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programa patvirtinta 2015 m. lapkričio 27 d. Nr. TS-217.

Daugiau informacijos – http://www.visaginas.lt/index.php?-466388201