Mokinių priėmimo į gimnazija tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Tėvų prašymai priimami gimnazijos raštinėje II aukšte.

Prašymus priima:

  1. Vanda Beinorienė – gimnazijos direktorė.
  2. Jolanta Deksnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  3. Ina Loseva – raštinės vedėja.

Tel. pasiteiravimui: (8 3) 867 1882, el. p. ina.loseva@sugardas.lt

Prašymas priimti vaiką į gimnaziją
Prašymas priimti į gimnazijos suaugusiųjų klasę