Biudžeto suvestinė

2019 m. finansinės ataskaitos
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 III KETVIRČIO METŲ  ATSKAITOMYBĖS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS
2018 m. finansinės ataskaitos
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 III KETVIRČIO METŲ  ATSKAITOMYBĖS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 m. rugsėjo30 d. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 II KETVIRČIO METŲ  ATSKAITOMYBĖS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 I KETVIRČIO METŲ  ATSKAITOMYBĖS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS
Grynojo turto pokyčių ataskaita
2017 m. finansinės ataskaitos
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ  ATSKAITOMYBĖS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 metų III ketvirčio ATSKAITOMYBĖS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 metų II ketvirčio ATSKAITOMYBĖS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 metų I ketvirčio ATSKAITOMYBĖS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS
2016 m. finansinės ataskaitos
2015 m. finansinės ataskaitos