Gimnazijos vadovas

Voitekian VVeronika Voitekian

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas

Elektroninis paštas: veronika.voitekian@sugardas.lt
Tel.: +370 614 70574